2 thoughts on “Fipna

 • Tshering

  on

  अमेरिकामा रहेका नेपाली आदिवासी जनजाति समुदायहरुको साझा संस्थानों रुपमा स्थापना भएको FIPNA साझा संस्थाकै रुपमा छ की केही जातिय संस्था वा विसक्तीको मात्र भएको छ ???

  केही दिनमै हुन लागेको अधिवेसनमा एकाध जातिय संस्थाको प्रतिनिधित्वमा किन वन्देज लगाईन्दै छ ???

 • Tshering

  on

  अमेरिकामा रहेका नेपाली आदिवासी जनजाति समुदायहरुको साझा संस्थानों रुपमा स्थापना भएको FIPNA साझा संस्थाकै रुपमा छ की केही जातिय संस्था वा व्यक्तिको मात्र भएको छ ???

  केही दिनमै हुन लागेको अधिवेसनमा एकाध जातिय संस्थाको प्रतिनिधित्वमा किन वन्देज लगाईन्दै छ ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *