सेप्तेम्बर ५,२०१५: “धर्मनिरपेक्षता उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको उच्चतम मानक” बिषयक एक कार्यशाला गोष्ठी |

September 5th 2015 / North Carolina/USA:
“धर्मनिरपेक्षता उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको उच्चतम मानक” बिषायक एक कार्यशाला गोष्टी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरिकाको आयोजनामा NASEA/ANMA संयुक्त कन्भेन्सन नर्थक्यारोलिनामा सम्पन्न !
2015sep05-workshop-on-dharmanirapekshata-001
2015sep05-workshop-on-dharmanirapekshata-002
2015sep05-workshop-on-dharmanirapekshata-003
2015sep05-workshop-on-dharmanirapekshata-004
2015sep05-workshop-on-dharmanirapekshata-005
2015sep05-workshop-on-dharmanirapekshata-006
2015sep05-workshop-on-dharmanirapekshata-007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *